27

Kvalita a bezpečnost

Fepdon Medical si klade za cíl vybudovat světovou značku, která navrhuje, vyrábí a prodává speciální formy, stroje a vybavení potřebné pro lékařský a obranný průmysl.K dosažení cíle za plné účasti zaměstnanců.

Zaměřeno na spokojenost zákazníků a zaměstnanců, s filozofií nulové chyby, poskytovat výrobní a servisní mentalitu.

Učinit nezbytná opatření, aby se zabránilo výskytu poruch.

Dosahovat kvality, která odpovídá nárokům a očekáváním zákazníků v intenzivním konkurenčním prostředí našeho tuzemského i světového trhu.

Přijmout a implementovat neustálé zlepšování a rozvoj jako firemní filozofii.

Pečlivě sledovat vývoj technologií a sdílet je se zaměstnanci a neustále zlepšovat environmentální výkonnost.

Prevence znečištění ovzduší, vody a půdy.